• przyszłość jest dziś
    Sprawy nieminimalistyczne

    Przyszłość jest dziś

    Niektórzy mówią, że o swoich planach powinniśmy mówić innym, gdyż to zmobilizuje nas do ichrealizacji. Inni, że jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, powiedz mu o swoich planach. Do której grupy Tynależysz? Plan jest jasny Plan jest zarazem prosty i skomplikowany. Dałam sobie 2-3 lata na takie „ustawienie się” w sieci, by zarabiać miesięcznie określoną (i myślę, że całkiem realną) kwotę i przeprowadzić się (choć na jakiś czas) do mojego ulubionego miejsca na ziemi.Czemu za 2-3 lata? Gdyż, jak to (znowu) mówią, najpierw obowiązki, potem przyjemności. A przezjakiś czas moje obowiązki będą mocno ograniczające budżetowo. Ponadto, w tym czasie będę chciałaskupić się na szlifowanie języków: angielskiego i greckiego. Ambicje są duże Moje…